6.12_HCA_12.04.2024_aprobare actualizare model raport lunar prof doctori