M1.2.AUXILIAR CURRICULAR TEHNOLOGIE ELECTRONICA M1

Continutul acestui auxiliar curricular este o compilatie de documente.Documentele sunt prezentate in forma originala,informatia utila elevilor fiind indicata in fiecare caz .Prezentarea integrala a documentelor, urmareste dezvoltarea capacitatii de selectare a informatiei de catre elev; deasemenea elevii interesati pot accesa informatii suplimentare. Auxiliarul prezinta informatia in ordinea parcurgerii continuturilor de catre profesor la clasa . Curricula prezinta informatii care permit selectarea riguroasa a continuturilor .

There are currently no items in this folder.