COMUNICARE PROFESIONALA M3

2014 -2015

Contine fise de lucru, fise de documentare, fise tehnologice, scheme electronice, planificari, planuri de lectie

COMUNICARE PROFESIONALA M3

Rezumate, fise de lucru, exercitii, teste, dictionar, lectura suplimentara, bibliografie optional, bibliografie obligatorie

SCHEME ELECTRONICE

Cuprinde scheme electronice ce pot fi realizate suplimentar de elevi la toate modulele