Descriere generala

În acestă locaţie, sunt disponibile materiale necesare pentru:

- Sisteme de operare în reţea

- Reţele de calculatoare

- Securitatea reţelelor de calculatoare