Documente de dezvoltare profesionala 2012

curriculum vitae cadre didactice, tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări și referate, publicații ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitățile de dezvoltare profesionala desfășurate în cadrul catedrei/ cercului metodic

There are currently no items in this folder.