Acte aparute dupa intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale

by Loredana Mortun last modified 2012-02-15T14:19:09+03:00
Hotarâri de guvern, ordine, legislatie salarizare aparuta dupa intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale
OMECTS nr.5560/2011 by Loredana Mortun — last modified Jun 27, 2012 11:51 AM

O R D I N pentru aprobare Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

OMECTS nr. 3157 din 31.01.2012 by Loredana Mortun — last modified Jun 27, 2012 11:53 AM

O R D I Npentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011

OMECTS nr 4472 din 14.06.2012 by Loredana Mortun — last modified Jun 27, 2012 11:48 AM

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

OMECTS nr. 4145 din 24.05.2012 by Loredana Mortun — last modified Jun 27, 2012 11:56 AM

O R D I N privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2012

Ordonanta de urgenta din decembrie 2012 by Loredana Mortun — last modified Dec 28, 2012 08:49 AM

Privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotararile judecatoresti devenite executorii in decursul anului 2013

OMECTS nr. 6239 din 2012 by Alina Filimon — last modified Jan 23, 2013 10:43 AM

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

OMEN nr. 3597 din 18.06.2014 by Loredana Mortun — last modified Jun 11, 2015 08:49 AM

O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

Ordin 3027/08.01.2018 by Alina Filimon — last modified Jan 11, 2018 11:22 AM

[entru completarea si modificarea anexei - Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar