Legislatie seslectie cadre didactice corp national de experti

Instructiuni

privind utilizarea aplicatiei de asistare a evaluarii candidatilor inscrisi la selectia cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in managementul educational

Ordinul nr 5549 din 6. octombrie 2011

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Ordinul nr. 3295 din 21 februarie 2012

privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional