M 3 TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU 11E 2011-2012

by Florin Iordache last modified 2011-12-14T16:48:02+03:00
Acest document contine : M3.1 CURRICULA M3.2 AUXILIAR CURRICULAR M3.3 ITEMI DE EVALUARE M3.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M3.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 3
M 3.1 CURRICULA by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2011 03:49 PM

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an, din care:

M3.2 AUXILIAR CURRICULAR by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2011 03:50 PM

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.

M3.3 ITEMI DE EVALUARE by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2011 03:51 PM

Itemii permit evaluarea unitara a elevilor in acord cu curricula .Fiecare item numeste competentele specifice vizate . Itemul are in structura 1.tematica 2.competenta vizata 3.criterii evaluare 4.data rezolvare(predare) 5.grila punctaj evaluare 6.nota,observatii

M3.4 PORTOFOLIULUI INDIVIDUAL AL ELEVULUI LA M 3 by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2011 03:52 PM

Portofoliul individual al elevului este documentul ce demonstreaza activitatea elevului la modulul respectiv si constituie principalul element de evaluare a elevului . Portofoliul se prezinta ca un dosar si are urmatoarea structura

M3.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE LA M 3 by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2011 03:53 PM

Acest document prezinta calcularea mediei finale ,tipurile de itemi evaluati ,timpul de rezolvare ,data de predare a documentului . Nota prezinta criterii suplimentare de evaluare .