Personal tools
You are here: Home / Users / PORTOFOLIU ELECTRONIC / 11E M 3,5,6,9 / M6 CIRCUITE ELECTRICE 11E 2011-2012
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

M6 CIRCUITE ELECTRICE 11E 2011-2012

by Florin Iordache last modified Dec 14, 2011 03:57 PM
Acest document contine : M6.1 CURRICULA M6.2 AUXILIAR CURRICULAR M6.3 ITEMI DE EVALUARE M6.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M6.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 3
M 6.1 CURRICULA by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 08:20 AM
Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 24 de ore / an, din care:
M6.2 AUXILIAR CURRICULAR by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 08:24 AM
Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.
M6.3 ITEMI DE EVALUARE by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 08:39 AM
Itemii permit evaluarea unitara a elevilor in acord cu curricula .Fiecare item numeste competentele specifice vizate . Itemul are in structura 1.tematica 2.competenta vizata 3.criterii evaluare 4.data rezolvare(predare) 5.grila punctaj evaluare 6.nota,observatii
M6.4 PORTOFOLIUL INDIVIDUAL AL ELEVULUI LA M 6 CIRCUITE ELECTRICE by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 08:53 AM
Portofoliul individual al elevului este documentul ce demonstreaza activitatea elevului la modulul respectiv si constituie principalul element de evaluare a elevului . Portofoliul se prezinta ca un dosar si are urmatoarea structura
M6.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE LA M 6 by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 08:55 AM
Acest document prezinta calcularea mediei finale ,tipurile de itemi evaluati ,timpul de rezolvare ,data de predare a documentului . Nota prezinta criterii suplimentare de evaluare .
File Microsoft Word Document M6.4.1.FISA INDIVIDUALA EVALUARE ELEV by Florin Iordache — last modified Dec 15, 2011 09:07 AM
Documentul are rolul de a monitoriza activitatea elevului (note,absente ) se ataseaza la portofoliul personal al elevului .