M6 CIRCUITE ELECTRICE 11E 2011-2012

Acest document contine : M6.1 CURRICULA M6.2 AUXILIAR CURRICULAR M6.3 ITEMI DE EVALUARE M6.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M6.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 3
M 6.1 CURRICULA

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 24 de ore / an, din care:

M6.2 AUXILIAR CURRICULAR

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.

M6.3 ITEMI DE EVALUARE

Itemii permit evaluarea unitara a elevilor in acord cu curricula .Fiecare item numeste competentele specifice vizate . Itemul are in structura 1.tematica 2.competenta vizata 3.criterii evaluare 4.data rezolvare(predare) 5.grila punctaj evaluare 6.nota,observatii

M6.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE LA M 6

Acest document prezinta calcularea mediei finale ,tipurile de itemi evaluati ,timpul de rezolvare ,data de predare a documentului . Nota prezinta criterii suplimentare de evaluare .