M6.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE LA M 6

Acest document prezinta calcularea mediei finale ,tipurile de itemi evaluati ,timpul de rezolvare ,data de predare a documentului . Nota prezinta criterii suplimentare de evaluare .

There are currently no items in this folder.