M6.2 AUXILIAR CURRICULAR

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.
M6.2 AUXILIAR CURRICULAR

Auxiliarul va fi atasat la portofoliul personal al elevului . Acest auxiliar curricular contine itemi ce vor fi folositi in procesul de evaluare .