M10 FIABILITATEA COMPONENTELOR ŞI SISTEMELOR ELECTRONICE

Acest document contine M10.1 CURRICULA M10 M10.2 Auxiliar curricular M10 M10.3 Itemi de evaluare M10 M10.4 Structura portofoliului individual al elevului la M10 M10.5 Calcularea mediei finale la M10
M10.2 AUXILIAR CURRICULAR

Pentru acest modul nu exista documente TVET . Documentele prezentate sunt suprturi de curs FIABILITATE