M9 PROIECTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

Acest document contine M9.1 CURRICULA M9 M9.2 Auxiliar curricular M9 M9.3 Itemi de evaluare M9 M9.4 Structura portofoliului individual al elevului la M9 M9.5 Calcularea mediei finale la M9